Dijitalleştirme Çözümleri

Çözümlerimiz

Günümüz dünyasındaki hızlı değişim ve gelişim, kurumların da işlemlerinde değişim ve gelişimi zorunlu kılmaktadır. Ocsigen Teknoloji Çözümleri olarak büyümeyi hedefleyen kurumlara dijitalleşme hareketiyle her departmanına yönelik teknolojik iyileştirme çalışmaları yapılarak geleceğe emin adımlarla ilerlemeniz için gerekli dijital planlama ve çözüm önerileri oluşturulmaktadır. Kurumunuzun genel işleyişi baz alınarak doğru teknolojiler ile sizi destekleyerek verim artışı amaçlanır.

Firmanızı iyi planlanmış, tasarlanmış, kurulmuş ve kesintisiz hizmet veren bir bilgi teknolojisi altyapısı ile destekleyerek hem verimliliği hem müşteri memnuniyetini arttırabilirsiniz.

Dijital Çağa Uyum Sağlayın!

Mobilize olmanın ne kadar önemli olduğunun bir kez daha farkına vardığımız günümüz dünyasında dijitalleşme hareketinin önemini daha önceden fark eden firmaların sektöründeki diğer firmalardan farklı bir konumda olduğunu görmekteyiz. Ocsigen Teknoloji Çözümleri olarak firmaların mevcut teknolojik durumlarını netleştirmelerini sağlayarak dijital dönüşüm yolculuklarına hangi noktadan başlamaları gerektiğini görmelerini sağlıyor ve bu yolculukta iş ortaklarımızı destekliyoruz.

Dijitalleşmenin sadece teknolojik yatırımların gerçekleştiği bir süreç değil aynı zamanda firmanız için teknolojik bir iş modellemesi oluşturuyoruz.

Geleceğe Sağlam Temellerle

Ocsigen Teknoloji Çözümleri olarak iş önceliklerinin odakta olduğu dijital dönüşümün, ancak bilişim teknolojilerinin optimum kullanımıyla gerçekleşebileceğini öngörüyor, teknolojik birikimimizi bu bakış açısıyla müşterilerimize sunuyoruz.

Hem BT hem de iş birimleriyle yaptığımız toplantılarda müşterilerimizi dijital dönüşüme hazırlıyor ve projeleri hayata geçiriyoruz.

service1service2

Hizmetlerimiz

Firma içerisindeki teknolojik donanımların, mail ve web sunucuların yönetimi(server, firewall vs.), firma ihtiyaçlarına göre donanımların ar-gesi, kullanılan otomasyon programlarının vs yedeklenmesi, kullanılan bilgisayarların ve diğer donanımların takibi ve problem çözümü vs. hizmetlerini kapsar. Yeni kurulan ya da büyüme kararı alan firmalara donanım çözümleri sağlanır.

Büyümeyi hedefleyen firmaların her departmanına yönelik teknolojik iyileştirme çalışmaları ile geleceğe emin adımlarla ilerlemeniz için gerekli dijital planlama ve çözüm önerileri oluşturulur. Kurumunuzun genel işleyişi baz alınarak doğru teknolojiler ile sizi destekleyerek verim artışı amaçlanır.

Firma içerisindeki ağ altyapı oluşturan kablo yapısı, server, firewall(güvenlik duvarı), yedekleme sistemi vb. gerekli donanımlarım ihtiyaç göz önünde bulundurularak plan, kurulum ve konfigürasyon aşamaları gerçekleştirilir. 

İşletmelere Microsoft Toplu Lisans çözümleri ve yönetim hizmeti sunarak müşterilerinin hem yasal açıdan rahatlık hem de crack vs gibi korsan lisans çözümlerin oluşturduğu güvenlik açığının önüne geçilmesi sağlanır. Firma içerindeki donanımların yazılımlarının satın alımı yapılarak yönetimi sağlanır.